Heeft u een Klacht of Suggestie?? 

Heeft u een Klacht of Suggestie?? Wij willen u graag de beste zorg en een heldere communicatie bieden. Een wederzijdse vertrouwensband is daarvoor erg belangrijk. Ondanks de goede intenties en inspanningen van iedereen kan het voorkomen dat u vindt dat uw behandelaar u onzorgvuldig of onjuist benaderd heeft. Wij willen graag van u horen wanneer u niet tevreden bent en/of klachten heeft. We nodigen u graag uit om dat met ons in vertrouwen te bespreken.

Maak een afspraak met uw huisarts om het probleem te verhelderen. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op.

Is dit lastig voor u of komt u er samen met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Deze zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probeem. Telefoon Klachtenfunctionaris: 088-0229191. Als u er ook dan niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Informatie vindt u hier.

Klikt u hier voor het formulier Klacht/Suggestie

 

 

Klachtenformulier

Of vult u het klachtenformulier in. Dit kunt u vinden onder ‘documenten’. U kunt het formulier inleveren bij de assistente of mailen. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Klachtencommissie Huisartsenkring Amsterdam (HKA)

Indien we gezamenlijk niet tot een voor u bevredigende oplossing komen kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie Huisartsenkring Amsterdam (HKA), waarbij onze praktijk is aangesloten. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden.