Informatie over het Corona virus en vaccin

We begrijpen dat u met veel vragen zit over het corona virus en het corona vaccin. Op de volgende websites, telefoonnummers en video’s vindt u meer informatie over het virus en het vaccin.

Websites:

www.thuisarts.nl/corona

 

Landelijk publieksnummer voor vragen over corona en het vaccin:

0800-1351

Astra Zeneca vaccin

Wij worden deze dagen veel gebeld met vragen over het Astra Zeneca vaccin en over de komende vaccinatieronde voor 60 tot 65-jarigen (mensen geboren in 1956, 1957, 1958, 1959, 1960). Hierdoor raken de telefoonlijnen overbelast en komen we niet meer toe aan belangrijke andere vragen. We hebben de meest gestelde vragen en onze antwoorden op onze website gezet; we vragen u dit eerst te lezen en alleen in dringende gevallen ons te bellen met vragen over de vaccinaties. Leest u hier de vragen en antwoorden.

 

Is het gevaarlijk om gevaccineerd te worden met het Astra Zeneca vaccin?

Elk medicijn en ook elke vaccinatie brengt een extreem kleine kans op ernstige bijwerkingen met zich mee. Dat geldt mogelijk ook voor het Astra Zeneca vaccin. Experts buigen zich nu over de vraag of het vaccin inderdaad ernstige bijwerkingen kan hebben, en zo ja, hoe vaak. De komende dagen verwachten we hier meer duidelijkheid over. Dan wordt ook duidelijk voor wie het vaccin beschikbaar is.

 

Is het verstandig om het vaccin van Astra Zeneca te nemen?

Nu is het vaccin goedgekeurd voor iedereen van 60 jaar en ouder, tenzij er voor u een belangrijke medische reden is waardoor het vaccin niet voor u geschikt is (zie onder). Als u in aanmerking komt voor een vaccinatie met het Astra Zeneca vaccin, zijn wij van mening dat het verstandig is om deze vaccinatie ook te nemen. Daarmee wordt het risico op het krijgen van Covid veel kleiner, en de kans op het krijgen van ernstige Covid vrijwel nul. Bovendien beschermt u de mensen in uw omgeving doordat de kans dat u het virus verspreidt veel kleiner is.

 

Wanneer is het vaccin niet geschikt voor mij?

De belangrijkste reden om het Astra Zeneca vaccin niet te nemen, is een allergie tegen een van de bestanddelen van het vaccin. Meer informatie hierover vindt u hier.

 

Waarom zijn de vaccinaties voor mensen jonger dan 60 jaar gestopt?

In verschillende landen in Europa, waaronder in Nederland, is bij een heel klein aantal mensen na de vaccinatie een zeldzame vorm van trombose opgetreden. Dit waren vrijwel allemaal mensen jonger dan 60 jaar. Het is nog niet zeker of er een verband is met het vaccin en hoe vaak dit gebeurd is. Dit wordt nu uitgezocht. Mocht het vaccin de kans op deze vorm van trombose vergroten, dan wordt daarna de afweging gemaakt of de voordelen van het vaccin opwegen tegen dit kleine risico.

 

Waarom krijgen mensen van 60 jaar en ouder wel het Astra Zeneca vaccin?

In verschillende landen in Europa, waaronder in Nederland, is bij een heel klein aantal mensen na de vaccinatie een zeldzame vorm van trombose opgetreden. Dit waren vrijwel allemaal mensen jonger dan 60 jaar. Het is nog niet zeker of er een verband is met het vaccin en hoe vaak dit gebeurd is. Dit wordt nu uitgezocht. Bij mensen van 60 jaar en ouder zijn deze (mogelijke) bijwerkingen niet opgetreden. Daarom komt deze groep nog steeds in aanmerking voor het Astra Zeneca vaccin.

 

Gaat de vaccinatieronde 17 april gewoon door?

Ja, zoals het er nu uitziet gaan we 17 april vaccineren in de huisartsenpraktijk. Alle mensen tussen de 60 en 65 jaar die ingeschreven staan bij de praktijk hebben hiervoor een uitnodiging gekregen. Binnenkort wordt duidelijk of de leeftijdsgroepen waarvoor het vaccin geschikt is, aangepast wordt. Uiteraard volgen we het nieuws hierover op de voet en handelen we volgens de gemaakte afspraken en richtlijnen.

 

Stollingsstoornissen en antistollingsmedicatie:

Het AstraZeneca-vaccin moet intramusculair toegediend worden. Dit kan een spierbloeding geven bij mensen met een bloedingsneiging.

  • Patiënten die een coumarinederivaat (acenocoumarol)gebruiken nemen voor vaccinatie contact op met de trombosedienst.
  • Patiënten die een LMWH of DOAC gebruiken (zoals rivaroxaban, edoxaban, apixaban of dabigatran) worden bij voorkeur 6 uur na of 1 uur voor inname gevaccineerd. Indien dit niet lukt drukt u de vaccinatieplaats 10 minuten af zonder te wrijven.
  • Alle patiënten die antistollingsmedicatie gebruiken drukken de vaccinatieplaats 2 minuten af zonder te wrijven.
  • Patiënten met een stollingsstoornis door een medische aandoening nemen voorafgaand aan de vaccinatie contact op met de behandelend specialist voor advies.

 

Kan ik een ander vaccin krijgen als ik het Astra Zeneca vaccin niet wil?

Nee, voorlopig in ieder geval niet. De overheid bepaalt wie welke vaccins krijgt; wij huisartsen, maar ook andere instanties zoals de GGD moeten zich hieraan houden. Als u opgeroepen bent voor een vaccinatie met het Astra Zeneca vaccin en u wilt hier geen gebruik van maken, dan zal u geen ander vaccin op korte termijn worden aangeboden. Uw vaccin zal dan aan iemand anders gegeven worden.

 

Als ik mijn vaccin niet wil, mag ik het dan aan iemand anders geven?

Nee, dat kan niet. Wij hebben ons aan de instructies van de overheid en de richtlijnen van onze beroepsgroep te houden. Hierin wordt voorgeschreven wie en in welke volgorde aan de beurt is.

 

Kan ik op een reservelijst komen zodat ik eerder aan de beurt ben, voor het geval vaccins overblijven?

Nee, dat kan niet. Wij hebben ons aan de instructies van de overheid en de richtlijnen van onze beroepsgroep te houden. Hierin wordt voorgeschreven wie en in welke volgorde aan de beurt is.

 

Mocht u nog meer willen lezen over het Astra Zeneca vaccin, kijk dan hier en hier.

Hoe gevaarlijk is het Corona vaccin

 

 

De 11 ingrediënten van het vaccin