Met ingang van 1 mei 2023 verzenden en ontvangen wij geen faxen meer. Wij gebruiken Zorgmail, Edifact en LSP voor veilige communicatie.

Onze POH-GGZ Sanne van Stolk is afwezig van 16 maart tot 10 mei. Vanaf 11 mei is Sanne weer aanwezig op de praktijk. 

 

Als huisartsenpraktijk zijn wij aangesloten bij het Academisch Netwerk Huisartsgeneeskunde Amsterdam UMC (ANHA). In dit netwerk werken wij samen met huisartsen, onderzoekers en docenten aan wetenschappelijk onderzoek en aan vernieuwing van zorg en medisch onderwijs. Dit vinden wij belangrijk: het vergroot onze kennis en het helpt de huisartsgeneeskundige zorg verder te verbeteren.

 Wat betekent dit voor u?

Deelname van onze praktijk aan het ANHA betekent dat gegevens over de geleverde zorg aan onze patiënten op anonieme basis worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en voor verbetering van de kwaliteit van de zorg. Ook kan het voorkomen dat wij onze patiënten vrijblijvend uitnodigen voor deelname aan een wetenschappelijk onderzoek in het ANHA.

Privacy
Uw privacy staat daarbij voorop. Daarom worden er geen gegevens zoals naam, adres of Burgerservicenummer verzameld. In de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek is daardoor nooit te zien van welke patiëntengegevens zijn gebruikt. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het gebruik van uw zorggegevens, geef dit dan door aan uw huisarts.

Meer weten?

Vraag ernaar bij uw huisarts of kijk op de website www.vumc.nl/anh

Per 1 Januari heeft Marieke Fokkens het praktijkhouderschap van Nienke Esselink overgenomen. Dokter Esselink is inmiddels geëmigreerd naar Keulen. Wij missen haar enorm! Yvette Hendrix is klaar met haar opleidingsjaar bij ons en hebben wij ook afscheid van haar genomen. Ivo Harmse, Mariette Nagtegaal en Marieke Fokkens gaan allen meer dagen werken. Zij gaan zich uiterst inzetten om de kwaliteit van zorg hoog te houden!

Mocht u vragen hebben over de overname dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Het is voor alle patiënten mogelijk om een account te krijgen voor onze webapp. Met dit account kunt u onder andere e-consulten versturen, uw chronische medicatie herhalen en online een afspraak inplannen. Dit laatste is momenteel nog niet mogelijk door de triage die mij moeten doen ivm Covid. Binnenkort zal deze functie weer beschikbaar zijn.

Mocht u zich willen aanmelden voor de webapp dan kunt u dit doen door bij de assistente langs te gaan met uw ID. Zij zal dan een account voor u aanmaken.

 

Nienke Esselink, huisarts Medisch Kwartier:

Met enige pijn in het hart ga ik afscheid van jullie, ‘mijn patiënten’, nemen.

Na een paar jaar een lange afstandsrelatie te hebben onderhouden met mijn man, heb ik afgelopen jaar besloten om mijn praktijk en leven in Amsterdam te verruilen voor het samenleven met mijn geliefde in Duitsland.

Hoewel ik hier zeer naar uitzie, zal ik de praktijk, met mijn medewerkers en vele patiënten, zeker gaan missen.

Met al enige jaren werken in het ziekenhuis op zak, en daarna de huisartsenopleiding, ben ik in 2004 begonnen als huisarts in de Oude Houthaven in Amsterdam.

Voor mij is het mooie van mijn vak dat het mij op veel momenten dichter bij jullie heeft gebracht. Zo heb ik velen van jullie beter leren kennen en hebben we bijzondere momenten gedeeld.

Mede door het vertrouwen dat ik van jullie kreeg heb ik veel kunnen leren en de voldoening mogen ervaren als arts en als mens te groeien.

Hiervoor wil ik jullie hartelijk danken! Ik zal met plezier op deze periode terug kijken.

Heel gelukkig ben ik met de mogelijkheid de praktijk over te dragen aan Marieke Fokkens. Hiermee laat ik jullie in vertrouwde handen achter. Zij is sinds tien jaar werkzaam als huisarts in Medisch Kwartier en de meesten van jullie kennen haar als een van de vaste gezichten van de praktijk. Wij hebben jaren van goede samenwerking achter de rug en zij heeft door haar aanwezigheid de praktijk helpen vormgeven.

Hiermee zal er in de huisartsenpraktijk voor jullie dan ook niet veel veranderen.

Ik ben nog tot eind februari in de praktijk om mijn werkzaamheden af te ronden. Zo heb ik gelukkig de tijd om in ieder geval van een deel van jullie persoonlijk afscheid te nemen.

Marieke Fokkens, huisarts Medisch Kwartier:

Beste mensen,

Een jaar geleden vroeg Nienke Esselink mij of ik haar praktijkhouderschap wilde overnemen in 2022 ivm haar vertrek naar haar echtgenoot in Keulen. Voor haar een hele stap en nu voor mij ook!

Ik ben sinds 2011 werkzaam in de praktijk. Het was voor mij dan ook bijna ‘logisch’ om deze stevige uitdaging aan te gaan en samen met Nienke de overdracht in gang te zetten.

Nu een jaar later is het dan bijna zover…per 1 januari zal ik het praktijkhouderschap overnemen. Dokter Esselink blijft bij ons werken tot haar definitieve vertrek op 1 maart. Naast het vertrek van dokter Esselink hoop ik dat er verder weinig voor u zal veranderen in de praktijk en dat wij met het hele team de zorg -ook in deze drukke Covid-tijd- kunnen voortzetten zoals u dat gewend bent.

Ik kijk er erg naar uit de komende jaren mij in te zetten voor u en onze mooie praktijk!

Ik wens u alvast een mooie kersttijd maar bovenal een gezond 2022 toe!

Marieke Fokkens

Afscheid nemen

Gezien de maatregelen rond de pandemie is het niet realistisch een receptie te organiseren op de praktijk rond het moment van het echte vertrek van Nienke Esselink in februari. U bent wel van harte uitgenodigd een afscheidskaart/bericht achter te laten in de bus die we in de wachtkamer zullen zetten.

Mocht u de behoefte hebben mij nog te zien voor vertrek zal ik in februari nog een aantal spreekuren openstellen waar mensen op 5 minuten afspraken nog gedag kunnen komen zeggen. Hier kunt u eind januari contact over opnemen.

 

Marieke Fokkens en Nienke Esselink huisartsen Nieuwe Houthaven

Wilt u een bewijs van vaccinatie voor reizen of voor toegang tot een evenement of binnenlocatie? Dan kunt u terecht op de website CoronaCheck.nl of de app CoronaCheck op uw smartphone. U kunt daar zelf direct uw vaccinatiebewijs regelen.

Heeft u hulp nodig bij het gebruik van de CoronaCheck website of app? Neemt u dan contact op met de Rijksoverheid. Belt u dan naar 0031-247247247. Daar zitten mensen klaar om u te helpen, ook als u zelf geen computer heeft.

Heeft u CoronaCheck.nl geprobeerd, maar is uw vaccinatiebewijs daar niet te vinden? Alleen als u door onze huisartsenpraktijk volledig bent gevaccineerd, kunnen wij u mogelijk helpen.

Stuurt u dan een e-mail naar contact@medischkwartier.nl, geef daarbij aan dat u een bewijs van volledige vaccinatie wilt krijgen, omdat dat dit niet is gelukt via CoronaCheck.nl. Vermeld ook uw contactgegevens.

Als het voor ons mogelijk is om u wel een vaccinatiebewijs te geven, dan sturen we u dat toe.

Het heeft geen zin om onze praktijk hierover te bellen.

Kijk op de website van de overheid voor meer informatie over wat u zelf kunt doen om aan een vaccinatiebewijs te komen.

Bekijk u medische gegevens thuis online

Bij onze huisartsenpraktijk kunt u voortaan uw eigen medische gegevens zelf online bekijken. U ziet dan bijvoorbeeld:

 

· de adviezen van de huisarts

· de uitslag van onderzoeken

· de lijst met uw medicijnen

 

De huisarts schrijft uw medische gegevens in uw medische dossier. U kunt deze gegevens vanaf nu zelf zien op uw telefoon of computer. Dat kan nadat u veilig inlogt. U heeft dan meer informatie om samen met ons te praten over uw gezondheid en om een keuze te maken over uw behandeling. Uitslagen kunt u direct inzien.

Hoe komt u online bij uw medische gegevens? Om uw medische gegevens online te bekijken, logt u in op het portaal via onze website.

Hiervoor stuurden we u een e-mail met instructies. Heeft u deze e-mail niet gekregen? Bel of mail ons dan via 020-6237417 of via contact@medischkwartier.nl

Het patiënten portaal vindt u op de homepage van onze website, zie ook de afbeelding hieronder. De pijl geeft aan waar u kunt inloggen om zelf uw medische gegevens te bekijken.

Patienten portaal

 

doktersadvies medisch kwartier

adviezen artsen thuis bekijken

 

Corona Vaccinatie in de huisartsenpraktijk

Zaterdag 17 april vaccineren we alle 60 tot 65-jarigen die in onze praktijk staan ingeschreven. Dit zal gebeuren in de huisartsenpraktijk Medisch Kwartier, Revaleiland 74.

Wij worden deze dagen veel gebeld met vragen over het Astra Zeneca vaccin en over de komende vaccinatieronde voor 60 tot 65-jarigen (mensen geboren in 1956, 1957, 1958, 1959, 1960). Hierdoor raken de telefoonlijnen overbelast en komen we niet meer toe aan belangrijke andere vragen. We hebben de meest gestelde vragen en onze antwoorden op onze website gezet; we vragen u dit eerst te lezen en alleen in dringende gevallen ons te bellen met vragen over de vaccinaties. Leest u hier de vragen en antwoorden.

 

Is het gevaarlijk om gevaccineerd te worden met het Astra Zeneca vaccin?

Elk medicijn en ook elke vaccinatie brengt een extreem kleine kans op ernstige bijwerkingen met zich mee. Dat geldt mogelijk ook voor het Astra Zeneca vaccin. Experts buigen zich nu over de vraag of het vaccin inderdaad ernstige bijwerkingen kan hebben, en zo ja, hoe vaak. De komende dagen verwachten we hier meer duidelijkheid over. Dan wordt ook duidelijk voor wie het vaccin beschikbaar is.

 

Is het verstandig om het vaccin van Astra Zeneca te nemen?

Nu is het vaccin goedgekeurd voor iedereen van 60 jaar en ouder, tenzij er voor u een belangrijke medische reden is waardoor het vaccin niet voor u geschikt is (zie onder). Als u in aanmerking komt voor een vaccinatie met het Astra Zeneca vaccin, zijn wij van mening dat het verstandig is om deze vaccinatie ook te nemen. Daarmee wordt het risico op het krijgen van Covid veel kleiner, en de kans op het krijgen van ernstige Covid vrijwel nul. Bovendien beschermt u de mensen in uw omgeving doordat de kans dat u het virus verspreidt veel kleiner is.

 

Wanneer is het vaccin niet geschikt voor mij?

De belangrijkste reden om het Astra Zeneca vaccin niet te nemen, is een allergie tegen een van de bestanddelen van het vaccin. Meer informatie hierover vindt u hier.

 

Waarom zijn de vaccinaties voor mensen jonger dan 60 jaar gestopt?

In verschillende landen in Europa, waaronder in Nederland, is bij een heel klein aantal mensen na de vaccinatie een zeldzame vorm van trombose opgetreden. Dit waren vrijwel allemaal mensen jonger dan 60 jaar. Het is nog niet zeker of er een verband is met het vaccin en hoe vaak dit gebeurd is. Dit wordt nu uitgezocht. Mocht het vaccin de kans op deze vorm van trombose vergroten, dan wordt daarna de afweging gemaakt of de voordelen van het vaccin opwegen tegen dit kleine risico.

 

Waarom krijgen mensen van 60 jaar en ouder wel het Astra Zeneca vaccin?

In verschillende landen in Europa, waaronder in Nederland, is bij een heel klein aantal mensen na de vaccinatie een zeldzame vorm van trombose opgetreden. Dit waren vrijwel allemaal mensen jonger dan 60 jaar. Het is nog niet zeker of er een verband is met het vaccin en hoe vaak dit gebeurd is. Dit wordt nu uitgezocht. Bij mensen van 60 jaar en ouder zijn deze (mogelijke) bijwerkingen niet opgetreden. Daarom komt deze groep nog steeds in aanmerking voor het Astra Zeneca vaccin.

 

Gaat de vaccinatieronde 17 april gewoon door?

Ja, zoals het er nu uitziet gaan we 17 april vaccineren in de huisartsenpraktijk. Alle mensen tussen de 60 en 65 jaar die ingeschreven staan bij de praktijk hebben hiervoor een uitnodiging gekregen. Binnenkort wordt duidelijk of de leeftijdsgroepen waarvoor het vaccin geschikt is, aangepast wordt. Uiteraard volgen we het nieuws hierover op de voet en handelen we volgens de gemaakte afspraken en richtlijnen.

 

Stollingsstoornissen en antistollingsmedicatie:

Het AstraZeneca-vaccin moet intramusculair toegediend worden. Dit kan een spierbloeding geven bij mensen met een bloedingsneiging.

  • Patiënten die een coumarinederivaat (acenocoumarol)gebruiken nemen voor vaccinatie contact op met de trombosedienst.
  • Patiënten die een LMWH of DOAC gebruiken (zoals rivaroxaban, edoxaban, apixaban of dabigatran) worden bij voorkeur 6 uur na of 1 uur voor inname gevaccineerd. Indien dit niet lukt drukt u de vaccinatieplaats 10 minuten af zonder te wrijven.
  • Alle patiënten die antistollingsmedicatie gebruiken drukken de vaccinatieplaats 2 minuten af zonder te wrijven.
  • Patiënten met een stollingsstoornis door een medische aandoening nemen voorafgaand aan de vaccinatie contact op met de behandelend specialist voor advies.

 

Kan ik een ander vaccin krijgen als ik het Astra Zeneca vaccin niet wil?

Nee, voorlopig in ieder geval niet. De overheid bepaalt wie welke vaccins krijgt; wij huisartsen, maar ook andere instanties zoals de GGD moeten zich hieraan houden. Als u opgeroepen bent voor een vaccinatie met het Astra Zeneca vaccin en u wilt hier geen gebruik van maken, dan zal u geen ander vaccin op korte termijn worden aangeboden. Uw vaccin zal dan aan iemand anders gegeven worden.

 

Als ik mijn vaccin niet wil, mag ik het dan aan iemand anders geven?

Nee, dat kan niet. Wij hebben ons aan de instructies van de overheid en de richtlijnen van onze beroepsgroep te houden. Hierin wordt voorgeschreven wie en in welke volgorde aan de beurt is.

 

Kan ik op een reservelijst komen zodat ik eerder aan de beurt ben, voor het geval vaccins overblijven?

Nee, dat kan niet. Wij hebben ons aan de instructies van de overheid en de richtlijnen van onze beroepsgroep te houden. Hierin wordt voorgeschreven wie en in welke volgorde aan de beurt is.

 

Mocht u nog meer willen lezen over het Astra Zeneca vaccin, kijk dan hier en hier.

We begrijpen dat u met veel vragen zit over het corona virus en het corona vaccin. Op de volgende websites, telefoonnummers en video’s vindt u meer informatie over het virus en het vaccin.

Websites:

www.thuisarts.nl/corona

 

Landelijk publieksnummer voor vragen over corona en het vaccin:

0800-1351

Astra Zeneca vaccin

Wij worden deze dagen veel gebeld met vragen over het Astra Zeneca vaccin en over de komende vaccinatieronde voor 60 tot 65-jarigen (mensen geboren in 1956, 1957, 1958, 1959, 1960). Hierdoor raken de telefoonlijnen overbelast en komen we niet meer toe aan belangrijke andere vragen. We hebben de meest gestelde vragen en onze antwoorden op onze website gezet; we vragen u dit eerst te lezen en alleen in dringende gevallen ons te bellen met vragen over de vaccinaties. Leest u hier de vragen en antwoorden.

 

Is het gevaarlijk om gevaccineerd te worden met het Astra Zeneca vaccin?

Elk medicijn en ook elke vaccinatie brengt een extreem kleine kans op ernstige bijwerkingen met zich mee. Dat geldt mogelijk ook voor het Astra Zeneca vaccin. Experts buigen zich nu over de vraag of het vaccin inderdaad ernstige bijwerkingen kan hebben, en zo ja, hoe vaak. De komende dagen verwachten we hier meer duidelijkheid over. Dan wordt ook duidelijk voor wie het vaccin beschikbaar is.

 

Is het verstandig om het vaccin van Astra Zeneca te nemen?

Nu is het vaccin goedgekeurd voor iedereen van 60 jaar en ouder, tenzij er voor u een belangrijke medische reden is waardoor het vaccin niet voor u geschikt is (zie onder). Als u in aanmerking komt voor een vaccinatie met het Astra Zeneca vaccin, zijn wij van mening dat het verstandig is om deze vaccinatie ook te nemen. Daarmee wordt het risico op het krijgen van Covid veel kleiner, en de kans op het krijgen van ernstige Covid vrijwel nul. Bovendien beschermt u de mensen in uw omgeving doordat de kans dat u het virus verspreidt veel kleiner is.

 

Wanneer is het vaccin niet geschikt voor mij?

De belangrijkste reden om het Astra Zeneca vaccin niet te nemen, is een allergie tegen een van de bestanddelen van het vaccin. Meer informatie hierover vindt u hier.

 

Waarom zijn de vaccinaties voor mensen jonger dan 60 jaar gestopt?

In verschillende landen in Europa, waaronder in Nederland, is bij een heel klein aantal mensen na de vaccinatie een zeldzame vorm van trombose opgetreden. Dit waren vrijwel allemaal mensen jonger dan 60 jaar. Het is nog niet zeker of er een verband is met het vaccin en hoe vaak dit gebeurd is. Dit wordt nu uitgezocht. Mocht het vaccin de kans op deze vorm van trombose vergroten, dan wordt daarna de afweging gemaakt of de voordelen van het vaccin opwegen tegen dit kleine risico.

 

Waarom krijgen mensen van 60 jaar en ouder wel het Astra Zeneca vaccin?

In verschillende landen in Europa, waaronder in Nederland, is bij een heel klein aantal mensen na de vaccinatie een zeldzame vorm van trombose opgetreden. Dit waren vrijwel allemaal mensen jonger dan 60 jaar. Het is nog niet zeker of er een verband is met het vaccin en hoe vaak dit gebeurd is. Dit wordt nu uitgezocht. Bij mensen van 60 jaar en ouder zijn deze (mogelijke) bijwerkingen niet opgetreden. Daarom komt deze groep nog steeds in aanmerking voor het Astra Zeneca vaccin.

 

Gaat de vaccinatieronde 17 april gewoon door?

Ja, zoals het er nu uitziet gaan we 17 april vaccineren in de huisartsenpraktijk. Alle mensen tussen de 60 en 65 jaar die ingeschreven staan bij de praktijk hebben hiervoor een uitnodiging gekregen. Binnenkort wordt duidelijk of de leeftijdsgroepen waarvoor het vaccin geschikt is, aangepast wordt. Uiteraard volgen we het nieuws hierover op de voet en handelen we volgens de gemaakte afspraken en richtlijnen.

 

Stollingsstoornissen en antistollingsmedicatie:

Het AstraZeneca-vaccin moet intramusculair toegediend worden. Dit kan een spierbloeding geven bij mensen met een bloedingsneiging.

  • Patiënten die een coumarinederivaat (acenocoumarol)gebruiken nemen voor vaccinatie contact op met de trombosedienst.
  • Patiënten die een LMWH of DOAC gebruiken (zoals rivaroxaban, edoxaban, apixaban of dabigatran) worden bij voorkeur 6 uur na of 1 uur voor inname gevaccineerd. Indien dit niet lukt drukt u de vaccinatieplaats 10 minuten af zonder te wrijven.
  • Alle patiënten die antistollingsmedicatie gebruiken drukken de vaccinatieplaats 2 minuten af zonder te wrijven.
  • Patiënten met een stollingsstoornis door een medische aandoening nemen voorafgaand aan de vaccinatie contact op met de behandelend specialist voor advies.

 

Kan ik een ander vaccin krijgen als ik het Astra Zeneca vaccin niet wil?

Nee, voorlopig in ieder geval niet. De overheid bepaalt wie welke vaccins krijgt; wij huisartsen, maar ook andere instanties zoals de GGD moeten zich hieraan houden. Als u opgeroepen bent voor een vaccinatie met het Astra Zeneca vaccin en u wilt hier geen gebruik van maken, dan zal u geen ander vaccin op korte termijn worden aangeboden. Uw vaccin zal dan aan iemand anders gegeven worden.

 

Als ik mijn vaccin niet wil, mag ik het dan aan iemand anders geven?

Nee, dat kan niet. Wij hebben ons aan de instructies van de overheid en de richtlijnen van onze beroepsgroep te houden. Hierin wordt voorgeschreven wie en in welke volgorde aan de beurt is.

 

Kan ik op een reservelijst komen zodat ik eerder aan de beurt ben, voor het geval vaccins overblijven?

Nee, dat kan niet. Wij hebben ons aan de instructies van de overheid en de richtlijnen van onze beroepsgroep te houden. Hierin wordt voorgeschreven wie en in welke volgorde aan de beurt is.

 

Mocht u nog meer willen lezen over het Astra Zeneca vaccin, kijk dan hier en hier.

Hoe gevaarlijk is het Corona vaccin

 

 

De 11 ingrediënten van het vaccin