Als u bent opgeroepen voor de griepvaccinatie heeft u afgelopen week de uitnodiging hiervoor in uw brievenbus gekregen. De vaccinaties zijn gepland voor de 2e helft van oktober en in de brief wordt het tijdstip aangegeven dat u naar de praktijk kunt komen.

Helaas kunnen we dit jaar ​alleen op afspraak de griepvaccinaties geven. Dit omdat wij een ​grote groep mensen ‘veilig’ willen ontvangen waarbij we rekening moeten houden met het infectierisico op Corona. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Een deel van de mensen wordt ook uitgenodigd voor een pneumokokkenvaccinatie. Mocht dit in uw geval zo zijn, wordt dit aangegeven in de uitnodiging die u heeft ontvangen.

Wilt u meer weten? Kijk dan op een van de volgende websites:

Wanneer u geen griepptik uitnodiging heeft gekregen en/of u heeft geen medische indicatie hiervoor, maar u zou wel een vaccinatie willen?

Bel ons dan in november met de vraag of er nog vaccins over zijn. Zo niet, kunt u een recept krijgen om het vaccin bij uw apotheek te kopen.

 

26-8-2020

De praktijk is open, maar alleen op afspraak. Wij hebben een aangepast spreekuurschema en zien nog minder mensen dan normaal. Zo hopen we de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Voor spoed en klachten die niet kunnen wachten kunt u altijd bellen.

Als u belt met de praktijk beoordelen de assistentes wat telefonisch kan en wat op het spreekuur gezien moet worden. De assistente vraagt naar uw klachten. Wij vinden het fijn als u daaraan meewerkt.

We helpen u graag zo veel mogelijk op afstand. Hiervoor kunt u ook gebruik maken van het webportaal. Dit vind u op de startpagina van de website. Hier heeft u een persoonlijk emailadres en een 06 nummer voor nodig. Neem contact met ons op als u zich wilt aanmelden

 

Mensen met vragen over geld, administratie, inkomen, activiteiten, werk, relatieproblemen, huiselijk geweld, gezondheid of over persoonlijke hulp kunnen in deze coronatijd snel de weg vinden bij de WegWijsSalon Online!

 

Het is een bijzondere en onzekere tijd waardoor velen noodgedwongen thuis moeten blijven. Het is dan een uitdaging om gezond en prettig de dag door te komen. Het helpt om zoveel mogelijk het normale ritme aan te houden; op tijd opstaan, douchen en aankleden en eten,
drinken en bewegen op gezette tijden. Kortom: bezigheden plannen!

Hieronder zijn ideeën voor bezigheden binnenshuis bij elkaar gebracht. Veel tips zijn verzameld via het wijkzorgnetwerk in
West. Gebruik de info om samen met bewoners te kijken naar alternatieve bezigheden, nu allerlei aanbod en activiteiten buitenshuis zijn stil gevallen.

 

Thuisblijf Tips tijdens Corona positieve gezondheid West.

Op vrijdag 4 november en dinsdag 8 november van 12.30-14.00 worden de vaccinaties weer gegeven.

 

Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die gezondheidsinformatie zoeken over gezondheid en ziekten. Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

Met trots kunnen wij u mededelen dat onze huisartsenpraktijk Medisch kwartier de Oude Houthaven sinds September 2016 is geaccrediteerd volgens de normen van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Wat houdt dit in?

NHG-praktijkaccreditering is hét kwaliteitskeurmerk en dé methode voor systematisch verbeteren in de huisartsenpraktijk. Een door NPA gekeurde praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Om dit te kunnen vaststellen is de praktijk eerst helemaal doorgelicht. Daarna zijn onderzoeksgegevens op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en de mening van patiënten/cliënten vergeleken met andere praktijken.

Op basis van een NPA-rapportage zijn vervolgens verbeterplannen opgesteld. Een NPA-auditor houdt jaarijks de vinger aan de pols om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of er nog aan de voorwaarden wordt voldaan.

Op vrijdag 4 november en dinsdag 8 november van 12.30-14.00 worden de vaccinaties weer gegeven.

Wij introduceren een nieuwe interactieve website ontwikkeld door onze online regio partner SmartLocal.

Helaas hebben we moeten constateren dat de laatste tijd te vaak mensen niet op de door henzelf gemaakte afspraak verschijnen.